Subong nga adlaw, pagadal-on ko naman kamo sa kalibutan sang isa ka bata nga nabayaan sang iya nga iloy nga OFW. 

 

Nagakupo si Marimar sa iya nga ulunan. Biskan malamig ang huyop sang aircon kag biskan naga-alalawas ang iya hampanganan kag mga tsokolate sa ila nga reef, hubas ang iya nga pinsar sa mga matam-is nga memorya kaupod ang iya nga iloy. Gab-i na kag wala pa nakapuli ang iya nga amay. Kung magpuli man ini diretso ini dayon sa pagtulog tungod sa katuyo dulot sang pagpatama sa pag.inom. Nabasa ang ulunan sang mga luha. Sa mga oras nga gusto ni Marimar nga maghakus sa iya nga iloy, ipabalo ang iya mataas nga resulta sang iya mga quiz sa eskwelahan, agdahon siya kuntani sa PTCA meeting apang wala ini kay yara siya nagapangabudlay sa luwas sang pungsod. Natulugan si Marimar kag nagkit-anay sila ni nanay niya sa iya nga damgo lamang.

 

Ini ang isa ka masubo nga isturya sang isa ka pamilya nga ginbulag sang kapigaduhon. Madamo sang mga pamilya sa subong ang nagakaguba dulot sang paglakat sang iloy ukon amay sa luwas sang nasyon. Apang, indi taman mabasol ang mga ginikanan nga magpasimpalad sa luwas sang pungsod kay indi man nila gusto nga makita nga ginagutom ang ila mga kabataan, indi nila gusto nga makita nga indi kaeskwela sa maayo nga eskwelahan ang ila mga manunubli sa ulihi. Sa amo nga rason, indi man naton malikawan ang mga epekto sang pagbulagay sa sulod sang isa ka panimalay. Importante nga kompleto ang isa ka pamilya para masigurado nga magdako sang tarung kag tadlong ang tanan nga kabataan. 

 

Tani, maintyendihan sang gobyerno naton nga indi ang pagpadala sang OFW sa luwas sang pungsod ang solusyon para sa ikaayo sang aton nga ekonomiya. Sa katapusan, kung aton padalman, wala balor sang kwarta ang makabayad sa mga tyimpo nga nauyang, nadula kag nalipatan. Dapat hatagan sang aton gobyerno ang madamo nga mga tawo sang madamo man kag husto nga mga obra diri sa sulod sang aton nga pungsod agud indi na ang aton mga kasimanwa magwa kag bayaan ang ila mga himata. 

Apang, san-o ini maintyendihan sang aton gobyerno?

Tagsulat,

Mikee

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s