Sa banwa sang Dumangas naubra ang pinakauna nga bato nga simbahan sa bilog nga Pilipinas. Ang bato nga simbahan sa ibabaw sang bukid sang Brgy Ermita ang ginapatihan nga pinakauna nga simbahan sang Romano Katoliko sa bilog nga Pilipinas. Makita diri ang mga nasari-sari nga mga sinulatan sa mga bato, dingding kag haligi sini. Indi bala isa ini ka bugal?

Photo credit: s474.photobucket.com

Photo credit: s474.photobucket.com

            Sa banwa sang Dumangas man ang pinakadako nga bato nga simbahan nga himo sa tisa. Ang Simbahan sang Romano Katoliko sa iya nga patron nga si San Agustin ang nagbutang sa banwa sa mapa kung pagtuo lang ang pagaisturyahan.

Photo credit: bigberto.blogspot.com

Photo credit: bigberto.blogspot.com

Ang manamit kag preska nga Talaba! Sino ang wala pa nakakaon sang manamit nga Talaba sang Bacay, Nalu-oyan kag iban pa nga mga barangay sa Dumangas. Bugana ang banwa sa mga manamit nga mga seafoods, isa na diri ang matambok nga mga Bangrus, Tilapia, Pasayan, Bukaw-bukaw kag madamo pa. Lain gid ya ang kanamiton sang seafooods sang Dumangas. Bugal ta gid ini!

Photo credit: icekrambol.com

Photo credit: icekrambol.com

 

Sa patag sang Bayanihan, bugal man sang taga-Dumangas si Col. Quintin Salas, isa ka bayani nga nakipagbato sa panahong sang gyera. Siya isa gid ka taga-Dumangas. Aton bisitahon ang iya nga monumento sa plaza sang Dumangas. Siya ang nagapamatuod nga maisog ang isa ka Dumangasanon.

Photo Credit: harrybalais.com

Photo Credit: harrybalais.com

 

Ang tuigan nga Haw-as festival, isa ka makahalawat-hawat nga palagwaon sa bilog nga banwa kung sa diin ang tanan nagahilinugyaw kag nagapasalamat sa ila bugana nga patubas, halin man sa talamnan ukon sa baybayon. Sa ila madinuagon nga mga panapton, ang mga estudyante kag mga kamal-aman nagasinaot sa mayor nga dalanon sang Dumangas.

Photo credit: mybeautifuliloilo.blogspot.com

Photo credit: mybeautifuliloilo.blogspot.com

 

Kilala man ang banwa sang Dumangas bilang lugar nga progreso. Ini nahimo tungod sa maayo kag mga mapisan nga lideres sang banwa. Indi malikawan ang paglainay sang buot sang tagsa ka partido apang, kung aton balikdon, ang ila ginpanghimo may makita gid kita. Buligan ta pa gid ang aton nga mga lideres, kay indi lang sila ang dapat mag hulag, mas lalo pa gid kita.

Kilala ang mga Dumangasanon bilang mga tawo nga mabuot kag maluming maghambal. Biskan diin dal-on ang isa Dumangasanon, sa sulod man ukon sa sagwa sang pungsod, nagapangibabaw gid ang pagkapinasahi.  Indi magpapyerde, indi magpalupog, wala nagasuko kag wala nagahiposl ang.

Bugal man sang banwa ang mga maalam nga mga estudyante sini. Ang Dumangas National High school kag ISCOF Dumangas campos, nakilala man bilang isa ka maayo nga buluthuan nga may ikasarang maghanas sang isa ka estudyante agud mangin maalam kag may pinanilagan. Kung sa akademyal ang pagaistoryahan, ini magpapryede ang isa ka taga-Dumangas. Madamo na nga mga estydyante ang nagsingit sang international kag national award sa malawig nga mga tinuig. Ipadayon naton ini.

Bugal man sang Dumangas ang mga gwapahon kag gwapohon nga gina-agawan sa syudad kag sa luwas sang pungsod. Kung hambal pa nila, lain gid ya ang taga-Dumangas, maalam na maanyag pa!

Kag indi kita magkalipat, indi lang sa kaalam kag sa itsura nagapangibabaw ang isa ka Dumangasanon, aton man hatagan sang pagkilala si Peter Solis Nery ang kampion sa patag sang pulong Hiligaynon. Tungod sa iya kaalam kag duna nga talento, nabutang niya ang aton nga banwa sa labing-ibabaw sa patag sang pagsulat. Siya isa ka manunulat nga nakakuha sang madamo na nga bulawan sa Carlos Palanca awards, ang pinakamataas nga award sa Pilipinas sa patag sang Literatura, isa man siya ka Direktor sang pelikula kag siya man ang nagapalakad sang The Peter Solis Nery Foundation for Hiligaynon Literature and the Arts nga may tinutuyo para ipalapnaag, kag ipreserba ang pulong Hiligaynon. 

peter

Ini tanan ang pulo ka rason ngaa isa ka Dungaganon ang isa Dumangasanon. Mabuhay kita tanan. Kung proud ka nga isa ka Dumangasanon, biskan ano man ang imo ginahimo subong kag biskan diin ka man nga nasyon, aton ipadayaw nga taga-Dumangas kita!

Nagapadayaw, 

Taga-Dumangas,

Mikee

Advertisements

2 thoughts on “Rason ngaa Dungganon ang Dumangasanon?

  1. Madamo pa gid nga rason, kon ngaa dunganon ang Dumangasanon;

    “…..After partitioning Madyaas into Akean (Aklan and Capiz), Irong-irong (Iloilo) and Hamtic (Antique) to be ruled by Datu Bankaya, Paiburong and Sumakwel respectively; Datu Putih and the other tribal leaders settled along the banks of the river by the sea with rich, fertile soil and abundant marine products and they called the place “Araut”.

    Thereafter, the council of elders established the “Katiringban et Madyaas” or the Confederation of Madyaas headed by Datu Sumakwel. This confederated political form of governance preceded great nations in Europe and the Americas, including the USA.. . .”

    https://www.facebook.com/notes/518530561508626/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s